"ОДДЫН ЧУУЛГАН" санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Олон Улсын утга соёлын Академиудын удирдлагууд олон талт ажиллагаанд харилцан дэмжих, хамтрах ажиллах "ОДДЫН ЧУУЛГАН" санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
1. Томитон Академи
2. Овидусын Дэлхийн яруу найргийн Академи
3. Михай Эминеску Олон улсын Академи
4. Монголын Соёл яруу найргийн Академи
5. Леополд Седор Сенгхорын Академи
6. Италийн урлаг, философийн академи
7. Румыний Дмитрий Кантемри Академи
8. Парис төвтэй Европийн урлаг, шинжлэх ухаан, бичиг соёлын Академи
9. Мадрид дахь Испани-Америкийн бичиг соёлын Академи
TOP