Алтан Овооны алтан шастир

Алтан Овооны алтан шастир

2008 онд хэвлэгдсэн. Өнгөт